Marketing Amazing Brand Identity

Marketing ügynökség rebranding-ja

Projekt
áttekintés

A Marketing Amazing a legjobb marketing és üzleti könyveket hozza el Magyarországra. Emellett rendezvényeket szerveznek, tanfolyamokat tartanak, tanácsadást vállalnak és marketing kampányokat menedzselnek. Elvégeztük a piackutatást, egy óriási márkaauditot és meghatároztuk a márkaidentitás pilléreit. A Marketing Amazing dinamikus, fiatalos, kreatív, minőségi és professzionális.
No items found.

Projekt
megközelítés

Marketing Amazing brings the best marketing and business books to Hungary and Central Europe. They also organize events, offer courses, give consultations and execute marketing campaigns. We made the market research, and a giant brand audit and we defined the pillars of the brand identity. Marketing Amazing is dynamic, youthful, creative, quality and professional.
No items found.

Ambíciózus vállalkozások szintlépései

munkáink

Instagram @madeforscale